Schulden en armoede
Programma

Schulden en armoede

Nationale Wetenschapsagenda – Thematische programmering

Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelde € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede, interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners nemen deel. Op 25 maart 2020 kende de rvb van NWO aan 2 projecten financiering toe.


Waarvoor

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven armoede en schulden te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren. Het onderzoek dient gemeenten te helpen hun kennisvraagstukken op dit terrein te beantwoorden. Nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld om effectief met armoede en schulden om te gaan. Voor de NWA is de aandacht voor kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten van groot belang. Binnen deze call for proposals (subsidieoproep) wordt onderzoek op 3 thema’s gefinancierd:

  • Thema 1: Leven in armoede en sociale uitsluiting
  • Thema 2: Verborgen armoede bij diverse groepen
  • Thema 3: Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies 

Maatregelen Coronavirus

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. Zie voor meer informatie www.nwo.nl/corona.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanSchulden en armoede

Contact

Anne Ballering Anne Ballering +31 (0)70 3495287 ballering@zonmw.nl

Contact

Poppy Savenije (voor mediavragen) Poppy Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83893713 p.savenije@nwo.nl

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. Zie voor meer informatie