Contact

Programmabureau

Het secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda is ondergebracht bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO).

Secretariaat

info@wetenschapsagenda.nl
+ 31 (0)70 344 07 57

Postadres

Postbus 93138
2509 AC Den Haag

Bezoekadres

Laan van Nieuw Oost Indië 300
2593 CE Den Haag