Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Programma

Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Het programma Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten maakt de bouw of vernieuwing mogelijk van onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoeksschepen, databanken voor medisch, sociaalwetenschappelijk of geesteswetenschappelijk onderzoek, of hoge magneetveld faciliteiten.