Nationaal programma zee- en kustonderzoek
Programma

Nationaal programma zee- en kustonderzoek

Het Nationaal programma zee- en kustonderzoek (ZKO) is opgericht om de samenhang en samenwerking binnen het nationale mariene onderzoeksveld te versterken. Het programma stimuleert onderzoek naar actuele en beleidsmatig relevante onderwerpen die spelen bij een duurzaam beheer van vooral de Nederlandse kust.

Het programma is opgesplitst in drie geografisch ingedeelde thema's: Kust en Wadden, Noordzee en Oceanen.
In 2016 is het programma afgesloten met de publicatie van de eindevaluatie.