Museumbeurzen
Programma

Museumbeurzen

Het programma Museumbeurzen wil de talentontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek in het museale veld bevorderen. Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten direct ten goede komen aan de museale praktijk. Daarom kunnen alleen museummedewerkers onderzoeksvoorstellen indienen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het kader van de Nationale kennisagenda voor het museale veld. De agenda is ontwikkeld door het ministerie van OCW, samen met de Museumvereniging, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), NWO, KNAW, de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis en experts uit het museumveld.

Budget en looptijd

Het ministerie van OCW heeft 800.000 euro beschikbaar gesteld voor in totaal twee rondes van het programma. In 2015 gingen zes projecten van start. In 2016 startten acht projecten. NWO voert het programma uit. Eerder al initieerde NWO Promoveren in de kunsten en Science4Arts. Deze programma's hadden ook te maken met wetenschappelijk onderzoek in het culturele werkveld.
 


Publicaties bij dit programma

Alle publicaties voorMuseumbeurzen