Museumbeurzen
Programma

Museumbeurzen

Het programma Museumbeurzen is erop gericht de talentontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek in het museale veld te bevorderen. Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten direct ten goede komen aan de museale praktijk. Daarom kunnen alleen museummedewerkers onderzoeksvoorstellen indienen. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het kader van de Kennisagenda voor Nederlandse musea. Deze agenda geeft richting aan het museaal onderzoek, voorkomt versnippering en bevordert zichtbaarheid.