Museumbeurzen
Programma

Museumbeurzen

Het programma Museumbeurzen is erop gericht de talentontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek in het museale veld te bevorderen. Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten direct ten goede komen aan de museale praktijk. Daarom kunnen alleen museummedewerkers onderzoeksvoorstellen indienen. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het kader van de Kennisagenda voor Nederlandse musea. Deze agenda geeft richting aan het museaal onderzoek, voorkomt versnippering en bevordert zichtbaarheid.

Naast het wetenschappelijk doel kunnen de onderzoeksprojecten die binnen het programma worden uitgevoerd, aanleiding zijn om richtlijnen en criteria voor het waarderen van wetenschappelijk museaal onderzoek verder te ontwikkelen en aan te scherpen.


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanMuseumbeurzen