MeerWaarde
Programma

MeerWaarde

MeerWaarde had als doel onderzoekers te stimuleren hun wetenschappelijke resultaten geschikt en beschikbaar te maken voor partijen buiten de wetenschap.

Het programma MeerWaarde was bedoeld voor kennisbenutting in de aard- en levenswetenschappen, geesteswetenschappen en maatschappij- en gedragswetenschappen.

Een financiering uit MeerWaarde stelde teams van onderzoekers, partners of potentiële gebruikers in staat om activiteiten of producten te ontwikkelen die kennisbenutting van wetenschappelijk onderzoek stimuleren.

Meerwaarde was een initiatief van de NWO-gebieden, Aard- en Levenswetenschappen, Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

 

Aard- en Levenswetenschappen


Geesteswetenschappen


Maatschappij- en Gedragswetenschappen