Meer vrouwelijke onderzoekers als UD (MEERVOUD)
Programma

Meer vrouwelijke onderzoekers als UD (MEERVOUD)

Het programma Meervoud staat voor Meer vrouwelijke onderzoekers als universitair docent. Het percentage vrouwen dat werkzaam is in de bètawetenschappen in Nederland ligt lager naarmate de positie hoger is. Dit programma heeft als doel meer vrouwen door te laten stromen naar de positie van universitair docent. In aanmerking komen vrouwelijke postdocs die werken op de terreinen aard- en levenswetenschappen en exacte wetenschappen.

Het programma is afgesloten in 2015.