Materialen NL: Challenges
Programma

Materialen NL: Challenges

Materialen vormen de gebouwen om ons heen en onze dagelijkse transportmiddelen. Onze communicatie- en computertechnologie is gebaseerd op materialen die op nanoschaal zijn gebouwd. Onze energievoorziening maakt gebruik van materialen en verbruikt deze. De smaak van het voedsel dat we eten wordt bepaald door subtiele materiaaleigenschappen en we begrijpen steeds meer de materiaaleigenschappen van levende materie in het menselijk lichaam. Het financieringsinstrument Materialen NL: Challenges richt zich op de uitdagingen in het interdisciplinaire veld van de materiaalwetenschappen.

Call for proposals

De call for proposals is op 15 november geopend. Vanaf nu kunnen aanvragers hun onderzoeksvoorstel indienen via de Financieringspagina. De deadline voor indiening is 16 april 2019.


Materialenonderzoek ligt ten grondslag aan vele belangrijke toepassingen. Tegelijkertijd maken nieuwe materialen en hun ontwikkeling ook vooruitgang in de fundamentele wetenschap mogelijk. Materiaalonderzoek is sterk interdisciplinair, met succesvolle resultaten op het gebied van natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek en computationele wetenschap.

Binnen het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 heeft NWO zich gecommitteerd aan een publiek-privaat programma, waarvoor twee van de thema's uit het rapport zijn gekozen:

  • Designer Functional Metamaterials 
  • Next Generation Engineering Materials.

Doel

Door de eeuwen heen zijn beschavingen gedefinieerd door de monolithische materialen die een sleutelrol spelen in hun dominante technologieën (steen, brons, ijzer, staal, silicium). We staan nu aan het begin van het tijdperk van de geavanceerde materialen, waarin niet alleen de samenstelling (of samenstellingen), maar ook de interne en externe structuur of vorm een rol spelen bij het bepalen van de prestaties tijdens het gebruik. 

Het ontwikkelen van succesvolle toepassingen met geavanceerde materialen vereist een sterk fundamenteel begrip van de synthese en assemblage van materialen. Dit inzicht zou moeten leiden tot materialen met gewenste eigenschappen die in monolithische vaste materialen niet (gemakkelijk) haalbaar zijn. 

Matchmaking event

Op 18 januari 2019 is er een matchmaking event georganiseerd. 

Contact

Dhr. ir. T. (Tycho) Sonnemans (Programmamedewerker) Dhr. ir. T. (Tycho) Sonnemans (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001 322 t.sonnemans@nwo.nl

Contact

Dr. ir. Christine Hiemstra Dr. ir. Christine Hiemstra +31 (70) 3494068 c.hiemstra@nwo.nl