Veranderingsstudies
Programma

Veranderingsstudies

Het doel van dit programma was om dataverzamelingen uit belangwekkende onderzoeksprojecten duurzaam te archiveren en vrij beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Het programma Veranderingsstudies startte in 2008 en liep tot 2015.

Bij veranderingsstudies ofwel longitudinale dataverzamelingen, worden over een lange periode steeds op dezelfde manier metingen verricht. Zo kan een ontwikkeling in kaart worden gebracht. Deze dataverzamelingen zorgvuldig archiveren en beschikbaar te stellen voor de wetenschap, betekent dat ze van grote waarde kunnen zijn voor de toekomst.

Voor het programma Veranderingsstudies 2012-2015 waren zes veranderingsstudies geselecteerd:

Deze dataverzamelingen maken sinds 2016 deel uit van de Nationale Data-infrastructuur Sociale Wetenschappen (NDSW).

Geen financieringsronde meer

Er komt geen financieringsronde voor meer voor dit programma.