Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF)
Programma

Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF)

VerDuS staat voor Verbinden van Duurzame Steden. Binnen dit kennisinitiatief VerDuS ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis om in te spelen op vraagstukken rond onder meer verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport.

Het programma VerDuS SURF is het onderzoeksprogramma binnen het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS).  Het ging in januari 2016 van start en inmiddels zijn vijf grote projecten bijna dertig kleine Pop Up projecten binnen dit programma gefinancierd. De thema’s variëren, van onder meer slimme fietssystemen, zelfrijdende auto’s tot ruimtelijke gevolgen van veranderende manieren van boodschappen doen en duurzame stedelijke oevers langs waterwegen.

Samenwerking

Dit programma is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NWO, NRPO-SIA en Platform31. Bij de start van het programma in 2014 werd 16,5 miljoen euro bijeen gebracht voor onderzoek en kennisoverdracht in de periode 2014-2021.

Het beschikbare budget is in verschillende rondes toegekend aan onderzoeksprojecten. Ook is  sprake van cofinanciering door private partijen uit de praktijk. Door een dynamische manier van gefaseerde onderzoeksprogrammering met meerdere calls is ingespeeld op nieuw opkomende vragen en (beleids)ontwikkelingen.

Looptijd

VerDuS SURF heeft een looptijd van 2014 tot en met 2021. Het beschikbare budget voor onderzoek werd in verschillende rondes toegekend aan onderzoeksprojecten.

Programmanotitie

U vindt hier de programmanotitie (2014).


Financieringsinstrument

Alle financieringsinstrumenten vanSmart Urban Regions of the Future (SURF)