Open Research Area (ORA)
Programma

Open Research Area (ORA)

De Open Research Area (ORA) financiert gezamenlijke onderzoeksprojecten in de sociale wetenschappen in deelnemende landen. NWO neemt geen deel aan de zesde call for proposals.

De NWO-middelen van dit instrument gaan op in de Open Competitie - SGW.

Doel en doelstellingen

De partners in Open Research Area (ORA) hebben aangekondigd de zesde call for proposals in de lente van 2019 te openen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) neemt geen deel aan de zesde ORA call. NWO richt haar aandacht op nieuwe vormen van internationale samenwerking zoals beschreven in het strategische plan (2019-2022).

Via het principe van Money Follows Cooperation zal NWO belemmeringen opheffen en bottom-up internationale samenwerking faciliteren in al het te financieren onderzoek. Voorts maakt in de meeste financieringsinstrumenten.internationale samenwerking deel uit van de financieringsopties. Vanzelfsprekend zal NWO blijven samenwerken met zusterorganisaties binnen de relevante internationale netwerken van Research Councils.

Budget en doorlooptijd

Er zijn zes rondes georganiseerd sinds 2010. In de eerste ronde (2010) zijn vijftien projecten gefinancierd, waarvan negen met Nederlandse bijdrage. In de tweede ronde (2011/2012) zijn tien projecten gefinancierd, allen met Nederlandse bijdrage. De National Science Foundation (NSF) uit de Verenigde Staten heeft aan de derde ronde deelgenomen naast de Europese ORA partners. In deze ronde zijn vijftien projecten gefinancierd, twaalf van hen met een Nederlands team. In de vierde ronde zijn twintig projecten gefinancierd, waarvan zeventien met Nederlandse deelname. In de onderstaande persberichten kunt u hier meer over lezen.

Partners

Vier nationale organisaties voor wetenschappelijk onderzoek zijn dit gezamenlijke programma gestart met als doel de internationale samenwerking op het gebied van de sociale wetenschappen te versterken. Dit zijn:

  • L'Agence nationale de la recherche (ANR, Frankrijk)
  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Duitsland)
  • Economic and Social Research Council (ESRC, VK)
  • NWO Sociale en Geesteswetenschappen (NWO-SGW, voorheen Maatschappij- en Geesteswetenschappen, NWO-MaGW)