Netwerk van netwerken
Programma

Netwerk van netwerken

Het programma Netwerk van netwerken faciliteerde mulitidisciplinair, empirisch onderzoek naar de gevolgen van de ontwikkelingen van netwerktechnologie op sociaal-maatschappelijk terrein.

Het programma was opgezet om de gevolgen te onderzoeken van de toenemende complexiteit van ICT-netwerken op sociaal-economische vraagstukken. De ontwikkelingen in de netwerktechnologie gaan snel en hebben een belangrijke invloed op de samenleving. E-mailen, surfen, informatie delen, iedereen kent de mogelijkheden van het internet en gebruikt ze ook. Overheden beheren de daarbij behorende infrastructuur, die steeds veelomvattender en ingewikkelder wordt.

Dynamiek in ontwikkeling van netwerken

Welke gevolgen hebben deze technologische ontwikkelingen op sociaal- maatschappelijk terrein? Welke wetenschappelijke, maatschappelijke, en beleidsvragen komen voort uit de ontwikkeling van elektronische netwerken? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek binnen het programma Netwerk van netwerken. Onderzoek richtte zich op de dynamiek in de ontwikkeling van ICT-netwerken en beleidsvragen die daarbij ontstaan.

Het ging om multidisciplinair onderzoek waar wetenschappers uit onder meer de economie, sociologie, rechten, bedrijfskunde en beleidsstudies aan deelnamen.

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen had het programma opgezet op intiatief van het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen (NAP).

Organisatie

Voor het programma was een klankbordgroep ingesteld om de kennisdisseminatie van het programma te begeleiden. Deze verving de programmacommissie en de stuurgroep.

Looptijd tot 2012

Het programma Netwerk van netwerken is in 2012 afgerond.

Budget

Het totale budget was 4 mln euro. Voor kortlopend onderzoek was 2,4 mln beschikbaar en voor langlopend onderzoek 0,8 mln.

Contact

Dhr. drs. H.W. Waaijers
tel: +31 (0) 70 344 09 13
e-mail: h.waaijers@nwo.nl

Documenten