Jeugd en gezin
Programma

Jeugd en gezin

Het programma Jeugd en Gezin is opgezet voor onderzoek naar de ontwikkeling van de Nederlandse jeugd. Vooral de invloed van de sociale omgeving staat centraal: denk aan gezin, leeftijdsgenoten, wijk en school.

Het programma richt zich op kennisvermeerdering over het ontstaan van problemen onder kinderen en jongeren. Normale en de meer problematische ontwikkelingstrajecten komen aan bod, en de belangrijkste determinanten van de ontwikkeling. Opgedane kennis moet inzicht opleveren in mogelijkheden om de ontwikkeling bij te sturen.

Het programma is een initiatief van NWO en valt onder de verantwoording van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC). Het is in 2015 ten einde gelopen.

Project uitgelicht


Impressie eindcongres 26 november 2015 te Utrecht

In deze impressie van het eindcongres van het NWO-programma Jeugd en gezin op 26 november 2015 in het Paushuize te Utrecht bieden betrokkenen in vogelvlucht een terugblik op 5 jaar onderzoek binnen 25 onderzoeksprojecten naar de Nederlandse jeugd in sociale context.

(Klik op het plaatje om de film van bijna 6 minuten te starten op YouTube)

In deze film geven onderzoekers van het programma Jeugd en Gezin aan waarom vervolgonderzoek wenselijk en vooral noodzakelijk is.

(Klik op het plaatje om de film van bijna 6 minuten te starten op YouTube)


Publicatie

Alle publicaties voorJeugd en gezin