Future of Work
Programma

Future of Work

Het programma richt zich op multidisciplinaire onderzoeksprojecten die bijdragen aan nieuwe kennis en inzichten over hoe werken in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal kan worden ingericht. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze bijdragen aan de ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van de (lerende) organisatie.

Doel en doelstellingen

Juist in de logistieke sector zijn er veel veranderingen zoals de robotisering in warehouses, truck platooning in de transportsector, intelligente planningssystemen. Wat is er bekend over mechanismen van individueel en samenwerkend leren? Hoe kunnen organisaties leren, zich ontwikkelen en aanpassen? Hoe kan een effectieve leer-werkinrichting worden gecreëerd die leren en ontwikkelen van mensen en organisaties ondersteunt? Deze generieke vraagstellingen worden in deze call specifiek gemaakt door verbinding aan Learning Communities en door verbinding aan de logistieke sector.

Budget en looptijd

Het maximale budget dat kan worden aangevraagd is 0,5 mln euro en elke aanvraag dient ten minste 20% cofinanciering mee te brengen. Meer informatie over de call vindt u op de financieringspagina. Aanvragen moeten 10 september 2019 om 14.00 uur CE(S)T door NWO zijn ontvangen.