21e eeuwse vaardigheden
Programma

21e eeuwse vaardigheden

Het onderzoeksprogramma richt zich op de brede vraag hoe het onderwijs gedurende ons leven het beste kan inspelen op de veranderende eisen van de samenleving en arbeidsmarkt.

Dit programma wordt gefinancierd door NWO Sociale en Geesteswetenschappen (SGW, voorheen Maatschappij- en Gedragswetenschappen) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Ze stelden samen 2 miljoen euro beschikbaar. Externe partners droegen 0,5 miljoen euro bij. Vier projecten gingen van start.