Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose
Programma

Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose

Mensen met autisme of psychotische stoornissen hebben het vaak moeilijk in de maatschappij. Binnen het programma Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose gaan onderzoekers op zoek naar oplossingen.

De maatschappelijke problemen van adolescenten en volwassenen die lijden aan autisme of psychotische stoornissen (of beide) zijn nog nauwelijks onderzocht. Ook is er weinig kennis over stigmatisering en uitsluiting van deze groep personen.

Het onderzoeksprogramma wil innovatief onderzoek stimuleren naar interventies op het gebied van wonen, vrije tijdsbesteding en beeldvorming over personen met autisme of psychoses. Daarnaast moet het onderzoek substantieel bijdragen aan de maatschappelijke integratie en/of de kwaliteit van leven van deze mensen.

Het programma is mogelijk gemaakt door de Stichting tot Steun VCVGZ in samenwerking met NWO.

Eerste projecten van start

Er zijn in 2018 vier projecten gestart. Het budget in deze eerste ronde was ongeveer 3,8 miljoen euro.

Nieuwe call begin 2019

In januari 2019 volgt een tweede oproep voor onderzoeksvoorstellen.
 


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten