Organisatie

Na een eerste succesvolle fase waarin werd samengewerkt met zes ministeries, heeft NWO het MVI-programma ontwikkeld dat bijdraagt aan het innovatiebeleid binnen alle topsectoren.

NWO-MVI-raad

De NWO-MVI-raad is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het programma. In beoordelingsrondes besluit de raad, na advies van de Advisory Board, welke aanvragen financiering krijgen.

Samenstelling:

 • Em. prof. dr. Rietje van Dam - Mieras
 • Prof. dr. Jeroen van den Hoven, TU Delft
 • Dr. Kees Linse (verschillende functies, waaronder: Raad van Toezicht Leids Universitair Medisch Centrum, Raad van Toezicht TNO, Commissie voor de Milieueffectrapportage)
 • Prof. dr. ir. Anthonie Meijers, TU Eindhoven
 • Prof. dr. Tsjalling Swierstra, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek, Universiteit Twente

Advisory Board

Voor de beoordeling van financieringsaanvragen stelt de MVI-raad een Advisory Board ofwel beoordelingscommissie in. Deze adviseert welke aanvragen wel en welke niet gehonoreerd kunnen worden. Op basis van haar werk adviseert de Advisory Board ook over (alle) andere aspecten van de financieringsronde. Deze Board bestaat uit zowel wetenschappelijke als maatschappelijke leden.

De samenstelling voor de ronde 2017 was:

Wetenschappelijke leden:

 • Prof. dr. ir. Harro van Lente, Maastricht University
 • Prof. dr. Ellen Moors, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. ir. Geert Verbong, TU Eindhoven

Maatschappelijke leden:

 • Ir. Bertrand van Ee, Netherlands Academy of Technology and Innovation
 • Annemieke Nijhof, Tauw groep
 • Dr. ir. Melanie Peters, Rathenau Instituut

Jong MVI

Jong MVI wordt gevormd door jonge MVI-onderzoekers uit lopende of recent afgesloten projecten. Zij hebben een klankbordfunctie bij specifieke MVI-projecten, delen hun ‘best practices’ met andere onderzoekers, kunnen de programmaraad adviseren en hebben betrokkenheid bij activiteiten.

Samenstelling:

 • Dr. Eline M. Bunnik, Erasmus Medisch Centrum
 • Dr. Johanna Höffken, TU Eindhoven
 • Dr. Lotte Krabbenborg, Radboud Universiteit
 • Dr. Wouter Boon, Universiteit Utrecht
 • Dr. Koen Beumer, Rijksuniversiteit Groningen

Bedrijventafel

De bedrijventafel bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven die de NWO-MVI-raad adviseert over de thema's/issues voor de NWO-MVI-onderzoeksagenda die in het bijzonder relevant zijn voor het bedrijfsleven.

Bureau

 • Paulien Snellen, PhD, secretaris
 • Drs. Marlies van de Meent, senior-adviseur
 • Drs. Sabine Zinsmeister, communicatieadviseur