Organisatie

Het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI) wordt georganiseerd vanuit NWO. De NWO-MVI-raad is verantwoordelijk voor de coördinatie en inhoudelijke begeleiding. Ze wordt geadviseerd door de beoordelingscommissie, Jong MVI en de MVI-bedrijventafel.

NWO-MVI-raad

De NWO-MVI-raad is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en inhoudelijke begeleiding van het platform. De raad ontvangt adviezen van Jong MVI en de MVI-bedrijventafel.

Samenstelling:

 • Prof. dr. Bibi van den Berg, Universiteit Leiden
 • Em. prof. dr. Rietje van Dam-Mieras
 • Prof. dr. Jeroen van den Hoven, TU Delft
 • Dr. Kees Linse (verschillende functies, waaronder: Raad van Toezicht Leids Universitair Medisch Centrum, Raad van Toezicht TNO, Commissie voor de Milieueffectrapportage)
 • Prof. dr. ir. Anthonie Meijers, TU Eindhoven (voorzitter)Prof. dr. Linda Steg, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Tsjalling Swierstra, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek, Universiteit Twente
 • Prof. dr. Bas Zwaan, Wageningen University & Research

Beoordelingscommissie

Voor de beoordeling van financieringsaanvragen stelt de MVI-raad een beoordelingscommissie (Advisory Board) in. Deze adviseert welke aanvragen wel en welke niet gehonoreerd kunnen worden. Op basis van haar werk adviseert de beoordelingscommissie ook over (alle) andere aspecten van de financieringsronde. De beoordelingscommissie bestaat uit zowel wetenschappelijke als maatschappelijke leden.

Wetenschappelijke leden voor de ronde 2017:

 • Prof. dr. ir. Harro van Lente, Maastricht University
 • Prof. dr. Ellen Moors, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. ir. Geert Verbong, TU Eindhoven

Maatschappelijke leden voor de ronde 2017:

 • Ir. Bertrand van Ee, Netherlands Academy of Technology and Innovation
 • Annemieke Nijhof, Tauw groep
 • Dr. ir. Melanie Peters, Rathenau Instituut

Jong MVI

Jong MVI wordt gevormd door jonge MVI-onderzoekers uit lopende of recent afgesloten projecten. Zij adviseren de NWO-MVI raad, hebben een klankbordfunctie bij specifieke MVI-projecten, delen hun ‘best practices’ met andere onderzoekers, en zijn betrokken bij de activiteiten van NWO-MVI.

Samenstelling:

 • Dr. Eline M. Bunnik, Erasmus Medisch Centrum
 • Dr. Johanna Höffken, TU Eindhoven
 • Dr. Lotte Krabbenborg, Radboud Universiteit
 • Dr. Wouter Boon, Universiteit Utrecht (voorzitter)
 • Dr. Koen Beumer, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. Frederik Schulte, TU Delft

Bedrijventafel

De bedrijventafel wordt georganiseerd in samenwerking met VNO-NCW. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven die de NWO-MVI-raad adviseren over de thema's/issues voor de NWO-MVI-onderzoeksagenda die in het bijzonder relevant zijn voor het bedrijfsleven. De bedrijventafel helpt ook actief het contact tussen NWO-MVI en het bedrijfsleven te bevorderen.

Bureau

 • Marlies van de Meent, senior-adviseur
 • Jochem Smit, communicatieadviseur
 • vacature, secretaris