Bijeenkomsten

Pitch & Date Event

23 mei 2017

Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor proactief onderzoek naar ethische en maatschappelijke aspecten van innovatietrajecten via het heropende NWO-financieringsinstrument Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). De call for proposals richt zich op de thema's Bouwstenen van Leven (BBoL), Creatieve industrie, Energie, en Logistiek. Onderzoekers die meer willen weten over de call of in gesprek willen gaan met mogelijke onderzoekspartners, zijn van harte welkom op het Pitch & Date Event op 23 mei in Utrecht.


NWO-MVI Congres

10 juni 2016, Amsterdam

Het NWO-MVI onderzoeksprogramma organiseert een bijzondere EU-voorzittterschapseditie van de jaarlijkse MVI-conferentie op vrijdag 10 juni 2016 in het Amsterdam Science Park (Congress Centre). De thema's van deze dag sluiten aan bij de speerpunten van het Nederlandse voorzitterschap op het gebied van maatschappelijk verantwoord onderzoek en maatschappelijk verantwoordelijke innoveren (Responsible Research and Innovation, RRI) en bij de aanpak van de Europese Commissie om RRI te bevorderen.


Pitch & Match! 2016

2 March 2016, The Hague

Op woensdag 2 maart 2016 organiseerde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een matchmakingsbijeenkomst voor het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). de matchmakingsbijeenkomst had als doel het vergemakkelijken van de voorbereiding van interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen.


Vierde internationale congres over MVI

24-25 augustus 2015

Op maandag 24 en dinsdag 25 augustus 2015 organiseert NWO het Vierde internationale congres over maatschappelijk verantwoord innoveren in Den Haag. Op het congres zullen onderzoekers uit verschillende disciplines, beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven met elkaar best practices uitwisselen.


Derde internationale congres over MVI

21-22 mei 2014

MVI-onderzoekers en onderzoekspartners gaan steeds meer een echte gemeenschap vormen. Dat is een van de conclusies uit het Derde internationale congres over MVI, dat werd georganiseeerd door NWO op 21 en 22 mei 2014. Het was een zeer levendige bijeenkomst, bijgewoond door een recordaantal van 150 deelnemers. De meeste daarvan kwam uit Nederland, maar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Spanje, de Verenigde Staten en zelfs India, Indonesië en Tanzania waren ook vertegenwoordigd.


MVI matchmakingsbijeenkomsten: publiek-private samenwerking en kansen

 april 2014

Begin maart 2014 is de call for proposals van het programma Maatschappelijk verantwoord innoveren gepubliceerd. Consortia van alfa-, bèta- en gammaonderzoekers onderzoekers en tenminste één private partner konden samen aanvragen indienen. Doel van de matchmaking was om onderzoekers te helpen bij het vinden van (potentiële) consortiumpartners.