Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI)
Programma

Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI)

Hoe breng je verantwoorde innovaties tot stand die op een breed draagvlak kunnen rekenen? Hoe maak je betere producten en diensten? Hiervoor ontwikkelde NWO het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). NWO-MVI brengt ethische en maatschappelijke aspecten van (technologische) innovaties in een vroeg stadium in kaart, zodat hiermee in het ontwerpproces rekening kan worden gehouden.

Bezoek het NWO-MVI webportal!

NWO-MVI onderzoek gaat over de vraag of innovaties maatschappelijk en ethisch aanvaardbaar zijn. Innovaties en innovatieprocessen worden kritisch bekeken of en in welke mate zij bijvoorbeeld vertrouwen, privacy, autonomie, duurzaamheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, rechtvaardigheid etc bevorderen. Ook de juridische, psychologische (gedrag), sociale en economische aspecten worden bekeken.  Deze aanpak leidt tot identificatie van de ethische en maatschappelijke aspecten van innovaties, inzicht in vragen en bezwaren die ze mogelijk oproepen én tot concrete adviezen voor het innovatieproces. Dit laatste is een speerpunt van de NWO-MVI aanpak. Zo komen verantwoorde innovaties tot stand.  De (technologische) innovaties binnen het NWO-MVI programma dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld life sciences en gezondheidszorg,  energietransitie, landbouw en voedsel, digitalisering.

NWO-MVI voor de topsectoren

Innovaties die maatschappelijk verantwoord zijn aangepakt, belemmeren de groei en kansen in de markt niet, maar kunnen die juist bespoedigen. Omdat al in het ontwerpproces rekening gehouden kan worden met ethische en maatschappelijke aspecten, worden complexe en kostenverhogende aanpassingen achteraf voorkomen en ontstaan kansen voor betere producten en diensten. De MVI-aanpak biedt daarom veel kansen voor de topsectoren en het bedrijfsleven. Het NWO-MVI-programma heeft dan ook een prominente plaats binnen alle topsectoren.


Financieringsinstrument voor dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanMaatschappelijk verantwoord innoveren