NWO-MVI (Maatschappelijk verantwoord innoveren)
Programma

NWO-MVI (Maatschappelijk verantwoord innoveren)

Veelbelovende innovaties kunnen falen omdat niet op tijd rekening wordt gehouden met ethische en maatschappelijke vragen. Denk aan de discussies rondom het winnen van schaliegas, het elektronisch patiëntendossier en de 'slimme energiemeter'. Bij maatschappelijk verantwoord innoveren worden mogelijke ethische en maatschappelijke gevolgen al in een vroeg stadium van de innovatie betrokken. NWO heeft hiervoor het onderzoeksprogramma NWO-MVI (Maatschappelijk verantwoord innoveren) ontwikkeld. Inmiddels is de MVI-aanpak een beproefde formule.

NWO-MVI voor de topsectoren

Innovaties die maatschappelijk verantwoord zijn aangepakt, belemmeren de groei en kansen in de markt niet, maar kunnen die juist bespoedigen. Omdat al in het ontwerpproces rekening gehouden kan worden met ethische en maatschappelijke aspecten, worden complexe en kostenverhogende aanpassingen achteraf voorkomen en ontstaan kansen voor betere producten en diensten. De MVI-aanpak biedt daarom veel kansen voor de topsectoren en het bedrijfsleven. Het NWO-MVI-programma heeft dan ook een prominente plaats binnen alle topsectoren.

Meer over NWO-MVI-onderzoek


PublicatiesFinancieringsinstrument voor dit programma

Alle financieringsinstrumenten van Maatschappelijk verantwoord innoveren