Onderzoeksprojecten

Gezondheid en de kwaliteit van ons leven
Prof. dr. M.V.B.P.M. (Martin) van Hees (m), VU – Filosofie
Medeaanvrager: Prof. dr. C.D. (Carmen) Dirksen (v), Maastricht UMC - Department of Clinical Epidemiology and Medical Technology Assessment
In hoeverre kan en moet de gezondheidszorg gericht zijn op de verhoging van onze levenskwaliteit? Op basis van de resultaten van het NWO-onderzoeksprogramma Kwaliteit van leven en gezondheid wordt een antwoord op deze vraag gegeven.


Mijn kwaliteit van leven telt
Prof. dr. Ch. (Chijs) van Nieuwenhuizen (v), Tilburg University – Tranzo
Iedereen streeft naar een goede kwaliteit van leven. Niet alle mensen lukt dat zonder hulp. Wat betekent dit voor hun kwaliteit van leven? De onderzoekers gaan dit samen met hen analyseren. Zij gebruiken hiervoor woorden, foto's, collages en het internet.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met GGzE, De Regenboog Groep, De Waag, CVO, IVO en VUmc/Academische Werkplaats De Nieuwe Kans.


Kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen
Prof. dr. R. (Raymond) Ostelo (m), VUmc – Epidemiologie & Biostatistiek
Medeaanvrager: prof. dr. G.A.M. (Guy) Widdershoven (m) – Vumc - Metamedica
Recent is in Engeland de ASCOT ontwikkeld, een meetinstrument dat belangrijke domeinen van kwaliteit van leven meet en weegt. De onderzoekers gaan dit instrument aanpassen om in Nederland beleidsbeslissingen rondom zorg voor thuiswonende ouderen te kunnen ondersteunen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met GGZinGeest, LOC Voice in Healthcare, Sevagram en Zuyd Hogeschool.


Beter meten van kwaliteit van leven
Prof. dr. M.A.G. Sprangers (v), AMC UvA – Medische Psychologie
Medeaanvrager: Dr. M. (Michael) Scherer-Rath (m), RU – Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Kwaliteit van leven is een belangrijke maat in de gezondheidszorg, maar moeilijk te meten. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe methoden om dagelijkse ervaringen en aanpassing aan de ziekte te meten. Patiënten met hartaandoeningen die daarnaast ook andere ziekten hebben, doen mee.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Ciwit, Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen, de Hart&Vaatgroep, DeltaQuest Foundation en Stichting tot Bevordering van Klinische Epidemiologie.


Sociaal-economische gezondheidsverschillen de maat genomen
Prof. dr. K. (Karien) Stronks (v), AMC UvA – Sociale Geneeskunde
Prof. dr. M.F. (Marcel) Verweij (m), Wageningen Universiteit - Filosofie
Hoe lager iemands sociaal-economische status, hoe slechter zijn kwaliteit van leven en zijn gezondheid. Hoeveel slechter, is afhankelijk van de gebruikte maat. Dit onderzoek gaat na wat goede maten zijn, en of de morele beoordeling per maat verschilt.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, GGD Nederland en Samenwerkende GezondheidsFondsen.


Kwaliteit van leven bij mensen met ernstige verstandelijke beperkingen
Prof. dr. D.L. (Dick) Willems (m), AMC UvA - Medische Ethiek
medeaanvrager: Prof. dr. J.B. (Hans) van Goudoever (m), AMC UvA – Pediatrics, Neonatology
Het is onbekend wat Kwaliteit van Leven (KvL) voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen inhoudt. Toch is KvL cruciaal voor (beslissingen over) de zorg die zij ontvangen. Dit onderzoek gaat na hoe KvL bij deze groep is vast te stellen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Omega, Gemiva/SVG Groep en Centrum voor Consultatie en Expertise