Kwaliteit van leven en gezondheid
Programma

Kwaliteit van leven en gezondheid

In het programma Kwaliteit van leven en gezondheid werken onderzoekers uit de geesteswetenschappen en uit de medische wetenschappen nauw samen om de kennis over kwaliteit van leven te vergroten. Het gaat om wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan concrete vraagstukken in de gezondheidssector.

Kwaliteit van leven is een ander woord voor welzijn. Bij veel kwesties in de gezondheidssector speelt kwaliteit van leven een belangrijke rol, bijvoorbeeld: Welke behandelingen moeten worden opgenomen in het basispakket? Leveren sommige (zeer dure) levensverlengende behandelingen wel voldoende op om voor collectieve financiering in aanmerking te komen? Is een nieuw prototype medisch instrument voldoende interessant om verder ontwikkeld te worden en op de markt te brengen? Heeft het de voorkeur om bepaalde specialistische zorg te concentreren in één centrum, of juist niet? Hoe ver moet een zorginstelling gaan in het bevorderen van zelfredzaamheid van bewoners en hun mantelzorgers?

Het programma is onder andere gericht op een betere omschrijving van het begrip kwaliteit van leven en gezondheid (flyer, programmatekst). Daarnaast zorgt het programma voor optimale en passende metingen van de kwaliteit van leven bij evaluaties van innovaties (nieuwe producten, behandelingen, organisatie van zorg, instrumenten, technologieën etc.), en bij de ondersteuning van beleid. Ook wordt onderzoek gedaan naar de ethische discussies die bij kwaliteit van leven spelen, bijvoorbeeld over dure behandelingen bij zeldzame ziekten.

De resultaten uit het onderzoek komen onder andere terecht in een 'dashboard' dat de indicatoren van kwaliteit van leven beter in beeld brengt. Daardoor kunnen beleidsbeslissingen over innovaties beter worden onderbouwd.

De slotbijeenkomst van het programma vond plaats op 6 juni 2019.

Publicaties