JPI Urban Europe
Programma

JPI Urban Europe

Het Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe is een internationaal onderzoeksprogramma dat onderzoek uit verschillende landen bundelt om de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van Europese steden te versterken.

Alle moderne economieën zien zich geconfronteerd met een aantal overeenkomstige uitdagingen. Denk aan het duurzaam veiligstellen van de energievoorziening, het tegemoet komen aan de vraag naar mobiliteit, het verkleinen van de ecologische footprint en het begrijpen van de gevolgen van demografische veranderingen. Het JPI Urban Europe wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe stedelijke beleidsstrategieën voor deze uitdagingen. Het programma gebruikt daarvoor een systeembenadering waarbij nieuwe technologieën worden toegepast.

Geen eigen geld meer van NWO

NWO zal nog wel deelnemen aan de komende calls van het JPI Urban Europe, maar NWO gaat geen nieuwe financiële verplichtingen aan met eigen middelen. De voornaamste reden is dat NWO in haar nieuwe strategisch plan (2019-2022) inzet op nieuwe vormen van internationale samenwerking.

Meer informatie