Investeringen NWO-groot
Programma

Investeringen NWO-groot

Grote investeringen doen in vernieuwende apparatuur en dataverzamelingen kan met Investeringen NWO-groot. Met dit programma financiert NWO grote wetenschappelijke faciliteiten, waarbinnen wetenschappers uit heel Nederland samenwerken, vaak ook met internationale partners. Met een totaal budget van 17,9 miljoen euro kunnen allerlei onderzoekers innovatieve experimenten doen en nieuwe data ontsluiten.


Zeven projecten hebben in de ronde 2017-2018 een subsidie ontvangen. De toegekende NWO-bijdrage varieert van ongeveer 1,5 tot 3,5 miljoen euro.  Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanInvesteringen NWO-groot