Investeringen NWO-groot
Programma

Investeringen NWO-groot

Grote investeringen doen in vernieuwende apparatuur en dataverzamelingen kan met Investeringen NWO-groot. Met dit programma financiert NWO grote wetenschappelijke faciliteiten, waarbinnen wetenschappers uit heel Nederland samenwerken, vaak ook met internationale partners. Met een totaal budget van 17,9 miljoen euro kunnen allerlei onderzoekers innovatieve experimenten doen en nieuwe data ontsluiten.


Vooraankondiging openen call Investeringen NWO-Groot

Momenteel is er nog geen nieuwe ronde Investeringen NWO-groot uitgeschreven. Wel is de verwachting dat er een nieuwe ronde zal worden ingesteld door de Raad van Bestuur en dat de call for proposals voor de ronde 2019-2020 dit najaar wordt opengesteld. De Raad van Bestuur zal hierover na de zomer besluiten en de voorwaarden van de ronde vaststellen. Nadere informatie volgt in september.


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanInvesteringen NWO-groot