Investeringen NWO-groot
Programma

Investeringen NWO-groot

Grote investeringen doen in vernieuwende apparatuur en dataverzamelingen kan met Investeringen NWO-groot. Er worden investeringen gefinancierd die hoger zijn dan 1,5 mln euro (1 mln euro voor alfa- en gammawetenschappen). Het doel is om investeringen in wetenschappelijke apparatuur of dataverzamelingen van (inter)nationaal belang te stimuleren.