Internationalisering in de geesteswetenschappen
Programma

Internationalisering in de geesteswetenschappen

Doel van het programma Internationalisering in de geesteswetenschappen was de samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen en hun buitenlandse collega's bevorderen, en het vormen van internationale netwerken versterken.

Het programma Internationalisering in de geesteswetenschappen was opgezet om internationale samenwerking te stimuleren en het Nederlandse aandeel in het internationale onderzoeksveld te versterken. Het ging daarbij om duurzame samenwerking die het niveau van individuele internationalisering ontsteeg. Financiering kon gebruikt worden voor een combinatie van activiteiten, als het opzetten van een internationaal onderzoeksnetwerk, het organiseren van conferenties of bijeenkomsten en het voorbereiden van internationale subsidieaanvragen. 

De NWO-middelen van dit instrument zijn opgegaan in de Open Competitie - SGW.

Budget

Het totale budget voor de laatste financieringsronde was 300.000 euro.