Integrator
Programma

Integrator

Logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving

Logistiek maakt veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan onze voedselvoorziening, onze energieproductie en -levering en de gezondheidszorg. Duurzame en innovatieve logistiek kan bijdragen aan tal van oplossingen voor bijvoorbeeld verspilling in de kledingsector. Door goede afstemming in de keten van ontwerpers van kleding tot consument kan recycling van onverkochte kleding (nu 30%) verminderd worden. Of door inzicht te bieden in het aantal landelijk beschikbare plaatsen op de neonatale intensive care kan voorkomen worden dat pasgeboren patiëntjes en hun ouders onnodig en ver van huis vervoerd hoeven te worden. Innovatief wetenschappelijk onderzoek kan daar bij helpen.

Tot nu toe is er nog weinig onderzoek gedaan naar logistiek als faciliterende factor. Daarom stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat drie miljoen euro beschikbaar voor onderzoeksprojecten die transdisciplinair, internationaal georiënteerd en topsectordoorsnijdend zijn en bijdragen aan de doelstellingen van de verschillende topsectoren en de maatschappelijke uitdagingen van de routes van de Nationale Wetenschapsagenda.

Topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda

Nederland staat zoals gezegd voor verschillende grote maatschappelijke uitdagingen. De logistiek is in veel gevallen faciliterend voor andere sectoren. Toch wordt er nog onvoldoende onderzoek geïnitieerd in samenwerking met andere Topsectoren. Het programma draagt ook bij aan de maatschappelijke uitdagingen van de routes van de Nationale Wetenschapsagenda.

Actieve participatie van bedrijfsleven

Een belangrijke voorwaarde voor de onderzoeksprojecten is de actieve participatie van het bedrijfsleven, zowel financieel als inhoudelijk. De projecten dienen kennis te genereren die bijdraagt aan de vitaliteit, innovatiekracht en duurzaamheid van het Nederlandse (logistieke) bedrijfsleven. Daarnaast dragen de projecten bij aan het opleiden van jonge onderzoekers en praktijkmensen, met behulp van moderne onderzoeks- en onderwijsmiddelen, en het verbinden van onderzoek aan beleid en beleidsmakers. Hierdoor leveren de projecten een bijdrage aan een brede versterking van de kennisinfrastructuur in Nederland.

Het programma Integrator is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de Topsector Logistiek, TKI Dinalog en NWO.