Financieringsvormen

Het Innovatiefonds Chemie staat doorlopend open voor nieuwe publiek-private samenwerkingsinitiatieven die passen binnen de roadmaps van de Topsector Chemie en/of de Onderzoeksagenda Biobased Economy 2015-2027. Er zijn vier instrumenten beschikbaar: KIEM, LIFT, TA en CHIPP met elk een eigen publiek-private financieringsverhouding, minimum en maximum omvang en voorwaarden.

Chemical Industrial Partnership Programme (CHIPP)

Bij CHIPP gaat het om samenwerking tussen ten minste één bedrijf en minstens twee kennisinstellingen. Projecten worden voor 50% gefinancierd door NWO en voor 50% door het bedrijfsleven. CHIPP aanvragen.

Technology Area (TA) 

Gericht op de vorming van consortia van minimaal twee bedrijven en minimaal twee kennisinstellingen, die kunnen uitgroeien tot grotere PPS’en. NWO betaalt 2/3e van de projectkosten, de deelnemende bedrijven gezamenlijk 1/3e. TA aanvragen.

Launchpad for Future Technology (LIFT)

Bij LIFT gaat het om samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling. Projecten worden voor 1/4 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 3/4 door NWO. Een LIFT-project wordt meestal in twee fases uitgevoerd en gefinancierd, maar het hele project wordt in één keer aangevraagd. LIFT aanvragen.

Kennis Innovatie Mapping (KIEM) 

Bij KIEM gaat het om samenwerking tussen één mkb-bedrijf en een universiteit of een coalitie van universiteit en een hbo-instelling. Het doel is bestaande kennis over te dragen, een probleem op te lossen of om een product, proces of dienst te vernieuwen. Projecten worden voor 80% gefinancierd door NWO en voor 20% door het bedrijfsleven.

KIEM beoogt om voor bedrijven in het mkb de drempel te verlagen om bij kennisinstellingen binnen te stappen met een innovatievraag. KIEM staat ook open voor chemische start-ups. Meer informatie en aanvragen.