Projecten 21e-eeuwse vaardigheden

Hoe kan het onderwijs gedurende ons hele leven het beste inspelen op de veranderende eisen van de samenleving en arbeidsmarkt? Die brede vraag wordt in vier nieuwe projecten op verschillende terreinen onderzocht: voor de basisschool, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en voor digitale vaardigheden op de werkvloer. Voor dit programma werken NWO Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) samen.

In 2015 zijn de volgende vier projecten van start gegaan:

Co-design with Kids: Early Mastering of 21st Century Skills
Projectleider: prof. dr. Pieter Jan Stappers (Technische Universiteit Delft)
Onderzoekers: prof. dr. Marc J. de Vries (Technische Universiteit Delft), dr. Remke Klapwijk (Technische Universiteit Delft), Mathieu A. Gielen MSc (Technische Universiteit Delft), Fenne A.P. van Doorn MSc (Technische Universiteit Delft), dr. Sanne E. de Vries (Haagse Hogeschool (HHS)), dr. Jeroen Onstenk (Hogeschool InHolland), Danica Mast MSc (Haagse Hogeschool (HHS)).
Partners: Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken, Besturennetwerk Zuid-Holland, Jantje Beton, Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC, Yalp BV, Octant, Wetenschapsknooppunt Brabant, Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB).


21st Century Skills for Vocational Technical Students; a High-tech Approach
Projectleider: prof. dr. Ton de Jong (Universiteit Twente)
Onderzoeker: dr. Patrick Sins (Saxion Hogeschool)
Partners: Deltion College, ROC Twente, ROC Graafschapcollege, ROC Aventus, TechYourFuture, Thales Nederland BV


eSkills, Key to 21st Century Labor
Projectleider: dr. ing. Alexander J.A.M van Deursen (Universiteit Twente)
Onderzoekers: prof. dr. Jan van Dijk (Universiteit Twente), prof. dr. Jos de Haan (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Partners: ECP (Platform voor de Informatiesamenleving), ECDL (European Computer Driving License), CA-ICT (Center for Labour Market Development ICT).


Investing in Thinking Pays Good Interest: Improving Critical Thinking Skills of Students and Teachers in Higher Professional Education
Projectleider: prof. dr. Tamara A.J.M. van Gog (Universiteit Utrecht)
Onderzoekers: dr. Peter Verkoeijen (EUR), dr. Tim Mainhard (Universiteit Utrecht)
Partners: Leer- en Innovatiecentrum Avans Hogeschool