Human Capital
Programma

Human Capital

In het programma Human Capital bestuderen onderzoekers en praktijkprofessionals hoe de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter kan. Hoe kunnen bedrijven doeltreffend omgaan met hun menselijk kapitaal? Welke 21e-eeuwse vaardigheden zijn van belang voor kinderen en hoe kunnen we ze het beste aanleren? En welke achterliggende neurocognitieve leerprincipes en neurofysiologische effecten spelen daarbij een rol?

Menselijk kapitaal (kennis en kunde) is een kritische succesfactor voor maatschappelijke bloei en economische groei. Human Capital is direct vervlochten met de veranderlijkheid van de samenleving en de arbeidsmarkt. Onderwijs, opleiding en training moeten zich daartoe verhouden. Iedereen staat voor de uitdaging zich een leven lang aan te passen aan die veranderlijkheid.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanHuman Capital