High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
Programma

High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

Het programma High Tech Systemen en Materialen (HTSM) daagt onderzoekers en bedrijven uit gezamenlijk kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen.De jaarlijkse call for proposals van HTSM-call, georganiseerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), is een uitvloeisel van het door het kabinet ingezette topsectorenbeleid.

Het HTSM-programma is bedoeld voor onderzoek dat valt binnen de 15 roadmaps van de topsector HTSM. Deze roadmaps zijn Advanced Instrumentation, Aeronautics, Automotive, Electronics, Embedded Systems, Healthcare, High Tech Materials, Lighting, Nanotechnology, Photonics, Printing, Security, Semiconductor Equipment, Smart Industry en Space.

De HTSM-call is een jaarlijks terugkerende call for proposals. Deze wordt door TTW georganiseerd met medefinanciering van de stichting TKI-HTSM. Voor deze call gelden specifieke voorwaarden en cofinancieringseisen. Deze worden bij het opengaan van de call gepubliceerd.

Doel 

HTSM is gericht op het stimuleren van excellent fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen in Nederland, om zodoende de internationale concurrentiepositie van Nederland op dit gebied te versterken. Belangrijk daarbij is de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. 

Document


ProjectenAlle financieringsinstrumenten vanHigh Tech Systemen en Materialen