Horizon
Programma

Horizon

Het financieringsinstrument Horizon richtte zich op inhoudelijke vernieuwing in de geesteswetenschappen. Het programma stimuleerde onderzoek in omvangrijke, samenhangende programma's, die de potentie hebben onderzoeksagenda’s voor toekomstig geesteswetenschappelijk onderzoek te bepalen.

In 2012 werden de toekenningen bekendgemaakt. De onderzoeksprogramma's en projecten liepen tot 2016.

Meer informatie

Geen financieringsronde meer

Er komt geen financieringsronde voor meer voor dit programma.