High Tech Materialen (HTM)
Programma

High Tech Materialen (HTM)

Op initiatief van het Topteam van de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) organiseren NWO-domeinen Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), samen met het Materials innovation institute (M2i), deze materialen-calls met het doel een impuls te geven aan het wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland.

Dit programma wordt geleid door TTW en adresseert de prioriteitsgebieden van de Hightech Materials roadmap, die is opgesteld in samenwerking tussen wetenschappers en bedrijven.

Onderzoekers konden projectvoorstellen indienen die aansluiten bij de roadmap High Tech Materials (topsector HTSM), de roadmap Chemistry of Advanced Materials (topsector Chemie) of het thema Materials for Sustainable Energy (topsector Energie). Vanuit de NWO-partners is er maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar. Voor de financiering van deze onderzoeksprojecten is naast de NWO-bijdrage per project een private cash cofinanciering van 50 procent vereist.

Doel

Het doel van dit programma is het geven van een impuls aan het wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland. 

Begindatum 

Dit programma is gestart in 2013.

Projecten


Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Contact

Dr. Paul Schuddeboom (Senior programmamedewerker) Dr. Paul Schuddeboom (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001269 p.schuddeboom@nwo.nl

Contact

Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001346 m.vanderlinden@nwo.nl