Hersenen & cognitie
Programma

Hersenen & cognitie

Hersenen & cognitie: een geïntegreerde benadering (BCIA)

Het programma BCIA bevordert een interdisciplinaire aanpak in het onderzoek op het gebied van hersenen en cognitie. Met een geïntegreerde benadering kan worden bereikt dat er nieuwe inzichten ontstaan, onderzoek op topniveau gebracht wordt, brede netwerken tot stand komen en jonge onderzoekers interdisciplinair te werk gaan.

Ga naar de website van Hersenen & Cognitie

Een van de grootste uitdagingen in het huidige hersenen- en cognitieonderzoek is het integreren van benaderingen uit diverse wetenschapsdisciplines, zoals de psychologie, neurobiologie, geneeskunde, taal, logica, filosofie, sociologie en computerwetenschappen. Deze integratie is nodig om specifieke cognitieve processen zoals bewustzijn, taal en geheugen, te kunnen begrijpen vanaf een moleculair niveau tot aan het menselijk gedrag en zijn omgeving.

Het programma is een initiatief van NWO en ZonMW en onderdeel van het NIHC. Alle informatie over het BCIA programma vindt u op de website van het NIHC


Journalistiek eindverslag

Journalistiek eindverslag van het NWO-onderzoeksprogramma BCIA over de verbinding van hersenen en cognitie.

Alle publicaties voorHersenen en cognitie