Contact

De programmacoördinatie is in handen van de volgende medewerkers:

NIHC

Rob Heinsbroek
beleidsmedewerker
r.heinsbroek@nwo.nl
070 344 09 87

STW

Dr. Wouter Segeth
bleidsmedewerker
w.segeth@stw.nl
030-6001274

Philips Research

Dr. Reinder Haakma
coördinator onderzoek
reinder.haakma@philips.com