Conservering, bescherming en gebruik van erfgoed

Tegen de achtergrond van mondiale ontwikkelingen en verschuivingen is bescherming en behoud van het Europese culturele erfgoed van groot belang. Hiervoor is onderzoek nodig over de landsgrenzen heen. Het programma Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change (JPICH) stimuleert samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van cultureel erfgoed.

Gehonoreerde projecten

Deze ‘Conservering, bescherming en gebruik van erfgoed’ call for proposals voor transnationaal onderzoek heeft geresulteerd in tien voorstellen die gefinancierd konden worden. Informatie over de gehonoreerde projecten is te vinden op de JPICH website. Bij een van de projecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. Het betreft CRYSTINART, een onderzoeksproject naar kristallisatieschade op de grensvlakken van kunstwerken. Het project heeft onderzoeksteams in Frankrijk, Italië en Nederland.

Over JPICH

Het JPICH organiseert een reeks gezamenlijke transnationale calls for proposals. De calls stimuleren onderzoek naar strategieën, methodologieën en hulpmiddelen om de fysieke componenten van ons cultureel erfgoed te beschermen en te gebruiken. Het doel van deze call is om innovatieve, interdisciplinaire internationale samenwerkingsprojecten te financieren.

Vijfde call

De vijfde call in de reeks is de oproep voor onderzoeksvoorstellen naar ‘Conservering, bescherming en gebruik van erfgoed’. Deze call for proposals ondersteunde onderzoek naar strategieën, methodologieën en hulpmiddelen om de fysieke componenten van ons cultureel erfgoed te beschermen en te gebruiken. De call stimuleerde onderzoeksprojecten die een globale aanpak hanteren voor het behoud van het Europese erfgoed en die resulteren in een beter begrip van onze geschiedenis, tradities en cultuur, van onze individuele en collectieve identiteiten en uiteindelijk van ons welzijn.

De oproep omvatte vier hoofdonderwerpen:

  • Verandering analyseren en modelleren.
  • Duurzame bescherming en verhoging van waarden.
  • Beheer van cultureel erfgoed in gevaar.
  • Gelaagde conservering.

Budget en deelnemende landen

NWO stelde, voor in Nederland gevestigde onderzoekers, € 1.000.000 beschikbaar binnen het totale bedrag van ca. € 6.700.000. Onderzoekers in Cyprus, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië en Wit-Rusland konden gezamenlijk een voorstel indienen.

Meer informatie

Alle details van de call zijn beschikbaar via de JPICH website.