Groene genetica
Programma

Groene genetica

Met het programma Groene genetica wil NWO onderzoek ondersteunen dat ten goede komt aan de Nederlandse gewasveredelingssector. Teelt en veredeling vallen onder de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Binnen dit onderzoeksprogramma gaat het steeds om een combinatie van risicovol en strategisch onderzoek.

NWO werkte voor het programma Groene genetica samen met Technologisch Top Instituut Groene Genetica (TTI GG).