Graduate Programme
Programma

Graduate Programme

Het Graduate Programme stimuleert de vorming van excellente onderwijs- en onderzoeksomgevingen voor zeer talentvolle jonge onderzoekers. Promovendi en studenten krijgen optimale begeleiding en meer vrijheid bij de keuze van het onderzoeksonderwerp en de promotor en bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel.

Geen ronde Graduate Programme 2015

In 2015 organiseert NWO geen selectieronde voor het Graduate Programme.

Het doel van het Graduate Programme is de vorming van een excellente onderwijs- en onderzoeksomgeving voor zeer talentvolle jonge onderzoekers door het versterken van het promotiestelsel.

Tegen de achtergrond van de nieuwe NWO-Strategie 2015-2018 beziet NWO hoe het Graduate Programma in de toekomst het best kan worden ingevuld. Hierbij zijn belangrijke vragen in hoeverre de beoogde verandering door het Graduate programma gerealiseerd is en wat nog nodig is om de beoogde verandering te borgen.