Graduate Programme
Programma

Graduate Programme

Het Graduate Programme bevorderde een excellente onderwijs- en onderzoeksomgeving voor zeer talentvolle jonge onderzoekers. Promovendi en studenten kregen optimale begeleiding en meer vrijheid bij de keuze van het onderzoeksonderwerp en de promotor en bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel.

Het programma stimuleerde dat interuniversitaire en lokale onderzoeksscholen onderdelen van de werkwijze van Amerikaanse Graduate School over zouden nemen. Het doel was dat:

  • studenten en promovendi optimale begeleiding kregen;
  • talentvolle onderzoekers van binnen en buiten Nederland werden aangetrokken;
  • aankomende promovendi meer vrijheid kregen: ze konden zelf het onderzoeksonderwerp en de promotor kiezen en zelf het onderzoeksvoorstel schrijven.

Het Graduate Programme was bedoeld voor excellente onderzoeksscholen die een samenhangend onderwijs- en onderzoeksprogramma boden voor zowel de masterfase als het promotietraject. Zij konden financiering aanvragen van 800.000 euro, bedoeld om vier promovendi een vierjarige aanstelling te geven. De scholen selecteerden zelf de aankomende promovendi. Alleen zeer talentvolle studenten kwamen in aanmerking.

Naast de vier promovendi zouden ook zeer talentvolle masterstudenten die geïnteresseerd waren in een academische loopbaan instromen in het onderwijs- en onderzoeksprogramma. Zo kon een jaargroep ontstaan van studenten die hetzelfde onderwijs volgden en binnen hetzelfde wetenschapsgebied hun promotieonderzoek deden.