Gesloten Kringlopen
Programma

Gesloten Kringlopen

Met het programma “Gesloten Kringlopen – transitie naar een circulaire economie” stimuleert NWO onderzoek dat moet leiden tot het sluiten van kringlopen op verschillende schaalniveaus.

Het programma gaat over de verbindingen tussen water, agrarische productie, energie en biodiversiteit mede als onderdeel van productieketens. Gesloten Kringlopen is onderdeel van de NWO bijdrage aan de topsectoren Agri&Food, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en Water.