Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek
Programma

Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek

Met het programma Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek wil NWO onderzoekers ondersteunen bij het gebruik van internationale onderzoeksfaciliteiten in de ruimte.

NWO werkt samen met Netherlands Space Office (NSO) in dit programma. Het programma staat open voor excellent onderzoek op het gebied van aardobservatie en planeetonderzoek.

Voor aardobservatie zijn mogelijke onderwerpen atmosfeer, water, vaste aarde en landprocessen, maar ook de interactie tussen al deze onderdelen van het systeem aarde. Voor planeetonderzoek is het onderzoeksthema voor de periode 2012-2016: planetaire evolutie en leefbaarheid (habitability).

Het Ministerie van OCW heeft in maart 2017 besloten de financiering van het programma voort te zetten. Dit volgt op het positieve oordeel van een onafhankelijke wetenschappelijke evaluatie commissie in 2016. Het totale budget voor de periode 2017-2019 bedraagt 7,2 miljoen euro.


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanGebruikersondersteuning ruimteonderzoek