Forensic Science
Programma

Forensic Science

Het programma Forensic Science versterkt het onderzoek op het gebied van de forensische wetenschap. De forensische wetenschap is gericht op het verzamelen en analyseren van wetenschappelijk gefundeerd bewijs om de daders van een misdrijf op te sporen. Het programma richt zich op onderzoek op het grensvlak van de disciplines (chemie, ICT, genomics), maar ook tussen wetenschap en de forensische praktijk. Het stimuleert ook het creëren van kenniszwaartepunten en het vormen van een gemeenschap van onderzoekers en gebruikers.