Food, cognition and behaviour
Programma

Food, cognition and behaviour

In het programma Food, Cognition and Behaviour wordt onderzoek gefinancierd naar de interacties tussen voeding en de mens. Het gaat bijvoorbeeld over gezonde keuzes en gezond eetgedrag en over de effecten van voeding op cognitieve gezondheid.

Het programma is een samenwerking tussen industrie en wetenschap. De kennis die het programma oplevert, moet kansen bieden voor aangepaste of nieuwe producten, die een gezond eetgedrag én een gezond brein in stand houden. Ook de maatschappij moet van het programma profiteren. De kennis zal bijvoorbeeld nuttig zijn voor het voorkomen van verkeerde eetgewoontes en overgewicht en de daaruit voortkomende problemen.

Twee thema's

In nauwe samenspraak met industriële partijen en wetenschappelijke partners zijn twee thema's geformuleerd. Het eerste thema gaat over de sociale, psychologische, biologische en neurocognitieve mechanismen van voedselkeuze en eetgedrag. Het tweede thema behandelt mechanismen van korte- en langetermijneffecten van voedsel (ingrediënten) op cognitieve ontwikkeling, cognitieve gezondheid en cognitieve prestaties.

Publiekprivaat

Het onderzoek wordt uitgevoerd in publiek-private samenwerking. De private en/of publieke partijen dragen financieel bij aan de projecten (cofinanciering).

Budget en looptijd

Het programma loopt van 2013 tot 2020. Het budget is 5,1 miljoen euro. Financiers van dit programma zijn: bedrijven, het (voormalige) Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie, ZonMw en NWO. Dit programma valt onder de bijdrage van NWO aan de topsector Agri&Food.