FLAG-ERA
Programma

FLAG-ERA

Met FLAG-ERA ondersteunen NWO en haar Europese zusterorganisaties de Europese 'flagships' voor onderzoek naar grafeen en naar het menselijk brein.

De Europese Commissie zette in 2013 twee grote Flagship-onderzoeksprojecten op in het kader van Future and Emerging Technology (FET) programmering. Er kwam een flagship rond grafeen (Graphene) en een flagship over het menselijk brein (Human Brain Project, HBP). De Europese Commissie wil dat er tussen 2013 -2023 ongeveer 1 miljard euro in elk project gefinancierd wordt. De helft is voor rekening van de commissie.

FLAG-ERA draagt op twee manieren bij aan de Flagships. Ten eerste faciliteert het de integratie van projecten die al via nationale subsidies worden gefinancierd. Ten tweede financiert FLAG-ERA via calls nieuwe transnationale projecten die binnen de flagships passen. Er waren calls in 2015 en in 2017. In 2019 komt er een nieuwe call (deadline 19 februari 2019). Aan de transnationale call 2019 nemen NWO en ZonMw deel voor het HBP-gedeelte.

Meer informatie