Science Industry Cooperation Nederland - China
Programma

Science Industry Cooperation Nederland - China

In onderzoeksprojecten van het programma Science Industry Cooperation Nederland - China, werken steeds vier partijen samen: een Chinese en een Nederlandse industriële partner, en een Chinese en een Nederlandse academische onderzoeksinstelling. Deze vorm van samenwerking is uniek.

Nederlandse en Chinese wetenschappers en wetenschapsorganisaties werken al lange tijd samen. In overleg met het bedrijfsleven heeft NWO het programma Science Industry Cooperation Nederland - China opgezet om naast samenwerking tussen excellente onderzoekers ook samenwerking met het bedrijfsleven te stimuleren. Het doel is de innovatie in beide landen een impuls geven.

Prioriteiten

Het gekozen thema voor onderzoek moet passen bij de prioriteiten die gezamenlijk zijn vastgesteld door het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie (MoST) en NWO. Prioriteiten van de eerste call for proposals zijn:

  • led-technologie,
  • halfgeleiders,
  • duurzame nieuwe materialen,
  • kwaliteit van de gezondheidszorg,
  • voedselproductie en voedselveiligheid.

In de toekomst kunnen ook andere prioriteiten aan bod komen.

Topsectoren

De onderzoeksprojecten in het programma sluiten aan bij de focusgebieden voor innovatie in Nederland en China. In Nederland zijn dat onder andere de topsectoren Chemie, High Tech en het thema ICT, dat alle topsectoren doorsnijdt.

Het programma is een initiatief van de NWO-gebieden Chemische Wetenschappen en Exacte Wetenschappen. Zij werken samen met MoST.

Budget

De onderzoeksprojecten worden gezamenlijk gefinancierd door MoST, de private partner(s) en NWO. Vanuit NWO is in 2012 een budget van 1 mln euro beschikbaar.

Looptijd

Begin 2013 starten de eerste projecten. Het is nog onbekend hoe lang het programma zal duren.

Contact

Dhr. dr. M. Kas
tel: +31 (0)70 344 08 51
e-mail: m.kas@nwo.nl

Documenten