Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS)
Programma

Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS)

Het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS) is een initiatief van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) in samenwerking met het Rijksmuseum, RCE, UvA en TU Delft. Het is een interdisciplinair onderzoekscentrum waarin kunstgeschiedenis, conservering & restauratie en natuurwetenschappen samenkomen.

Missie

Substantiële kwaliteitsverbetering als het gaat om interpretatie, het behoud en de presentatie van kunstwerken.

Gebouwd op 4 pijlers:

 1. Begrip van het materiaal: welk materiaal wordt gebruikt, hoe snel veroudert het, verliest het kleur en structuur.
 2. Diagnostiek: wat is er aan de hand met het kunstwerk en hoe kunnen we het behandelen. (wetenschappelijk onderbouwd)
 3. Nieuw type kunstgeschiedenis: van kunstgeschiedenis vanuit 1 discipline naar een interdisciplinaire vorm van kunstgeschiedenis
 4. Conservering en restauratiebehandelingen

Samenwerking

NICAS is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen: NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), het Rijksmuseum, de TU Delft, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Universiteit van Amsterdam.

Verder wordt de idee van het kenniscentrum gedragen door het Metropolitan Museum of Art in New York, het Van Gogh Museum, het Mauritshuis, NFI en TI-COAST.

Bestuur

 • Taco Dibbits (Rijksmuseum, voorzitter)
 • Cees van 't Veen ( Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • Frank van Vree (UvA)
 • Dirk Jan van den Berg (TUD)
 •  (NWO)

Wetenschappelijke werkgroep

 • Arian van Asten (NFI, UvA)
 • Maarten van Bommel (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, UvA)
 • Joris Dik (TUD)
 • Rob Erdmann (Rijksmuseum, UvA, RU)
 • Robert van Langh (Rijksmuseum, voorzitter)
 • Noushine Shahidzadeh (UvA)
 • Ron Spronk (Queen's University, RU)

Meer informatie

Avital Lievendag, communicatie NICAS, +31(0)70 3 44 06 06, a.lievendag@nwo.nl

Publicatie