ERA-IB: topsector en grand challenges

Veel lidstaten hebben de afgelopen jaren een nationale strategie opgesteld voor een biobased economy. In Nederland sluit ERA-IB direct aan bij het topsector doorsnijdende thema Biobased Economy, en meer specifiek bij de programmalijnen ‘Bioraffinage’ en ‘Chemische en biotechnologische conversietechnologie’ van het innovatiecontract Biobased Economy 2012-2016 ‘Van biomassa naar business’. Daarmee past ERA-IB uitstekend bij het werkprogramma van TKI BBE. Het ERA-IB aandachtsgebied ‘Innovatieve downstream processing’ geeft een directe koppeling met TKI ISPT

Voorts bouwt ERA-IB voort op de sterke positie van IB in Nederland (denk aan de huidige PPS programmering in het BE-BASIC consortium, het NWO TASC TA Biomass dat onderdeel uitmaakt van TKI NCI en het recent afgelopen NWO-onderzoeksprogramma IBOS). Innovatieve IB dient direct de topsectorambitie van de Chemie, i.e. in 2050 staat Nederland wereldwijd bekend als hét land van de groene chemie. De koppeling met TKI NCI biedt in deze context interessante mogelijkheden voor interdisciplinaire projecten omdat TKI NCI de volle breedte van de Chemie bestrijkt.

Onder Horizon2020 wordt de focus op IB verder uitgebouwd. Biotechnologie is ook door de Europese Commissie aangewezen als Key Enabling Technology

Meer informatie over ERA-IB