Transitie naar een duurzaam voedselsysteem
Programma

Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

Het Nationale Wetenschapsagenda programma 'Transitie naar een duurzaam voedselsysteem' onderzoekt het vraagstuk hoe in 2050 9 miljard mensen duurzaam kunnen worden gevoed.


Het streven is om te komen tot een geïntegreerd voedselproductiesysteem waarin minder verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard, en bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt. Samenwerking in de hele kennisketen is van belang om tot de gewenste doorbraak te komen. Om die reden wordt een consortium met een breed spectrum aan deelnemende organisaties ontwikkeld.


Financieringinstrument voor dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanTransitie naar een duurzaam voedselsysteem