Stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek
Programma

Stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek

Inclusie en diversiteit zijn belangrijk voor de kwaliteit van wetenschap en voor de impact die wetenschap heeft. In Nederland is het percentage werkzame vrouwen in veel van de bèta- en technische disciplines laag.

Dat aandeel wordt nog lager naarmate de positie hoger is: 16% van hoogleraren in bètadisciplines en 15% van hoogleraren in technische disciplines is vrouw (bron: LNVH Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019). Deze onbalans kan o.a. op twee manieren worden verbeterd:

  1. Door de instroom van vrouwen te verhogen. Met dit doel is er budget door NWO beschikbaar gesteld voor jaarlijks extra Veni-toekenningen voor vrouwen in bèta- en techniekdisciplines.
  2. Door de uitstroom van gekwalificeerde vrouwen te verminderen. Dit is het doel van dit subsidie-instrument: Stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek. 

Het subsidie-instrument Stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek wil een oplossing bieden voor vrouwen die tijdelijk geen financiering hebben voor een continuering van hun bèta en/of technisch wetenschappelijke loopbaan. Zo’n gat kan op allerlei manieren en om allerlei redenen ontstaan en is soms moeilijk te overbruggen. Voor vrouwen is dit vaak reden om, ondanks hun goede kwalificaties, de wetenschap te verlaten en voor een andere carrière te kiezen. Dit instrument is gericht op het voorkomen van deze uitstroom. 

Over de call Stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek
Het doel van deze call is om gekwalificeerde vrouwen in bèta of technische wetenschappen te behouden en een stabiele uitgangspositie in de wetenschap te bieden. Om dit doel te bereiken ondersteunt deze subsidie vrouwen die tijdelijk geen financiering hebben, maar wel uitzicht hebben op een vaste of hogere onderzoekspositie (vanaf Tenure Track) in de bèta- of technische wetenschappen. Dit wordt gedaan door onderzoeksinstellingen financieel te ondersteunen bij het aanstellen van een vrouw in de overbruggingsperiode naar deze positie. Soms kan een universiteit bijvoorbeeld wel een vaste of hogere positie aanbieden, maar niet per direct. Dit ‘gat’ kan dan overbrugd worden door deze subsidie.

Voor wie?
Aanvragen kunnen worden ingediend door gepromoveerde vrouwen met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland. Een aanvraag kan ingediend worden via de financieringspagina.

Beschikbaar budget
NWO stelt voor de domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) voor 2020 een budget van 3.6 miljoen euro ter beschikking. Voor de besteding van het jaarlijkse beschikbare budget geldt het op-is-op principe. Als de middelen zijn uitgeput voor het einde van het kalenderjaar kunnen pas in het daaropvolgende kalenderjaar weer aanvragen in behandeling worden genomen.

Wat kan aangevraagd worden?
Voor een financieringsvoorstel in deze call kan minimaal € 20.000 euro en maximaal € 250.000 euro worden aangevraagd. Zie voor alle financieringsvoorwaarden de financieringspagina. 

Wanneer kan aangevraagd worden?
De call gaat binnenkort open. Voor deze call kan men doorlopend indienen tot en met 31 december 2020. 


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanStimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek