Living Labs in the Dutch Delta
Programma

Living Labs in the Dutch Delta

Het onderzoeksprogramma Living Labs in the Dutch Delta heeft tot doel het ontwikkelen en gedeeltelijk toepassen van nieuwe kennis over de bijdrage van grootschalige 'nature-based' interventies aan de veerkracht van het Nederlandse hoofdwatersysteem.

Het uitgangspunt voor dit programma is het concept 'nature-based solutions', het gebruik van sediment en natuurlijke dynamiek voor de verbetering van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. De onderzoeksprojecten richten zich op bestaande of geplande grootschalige 'nature-based' interventies en de verbetering van de veerkracht van het hoofdwatersysteem (rivieren, grote wateren en de kust). Deze grootschalige interventies dienen als Living Labs waar verschillende aspecten van het natuurlijke systeem en de menselijke interactie met het eco-fysisch systeem kunnen worden bestudeerd en stakeholders kunnen worden betrokken. De Living Labs zijn fysieke locaties waar onderzoekers (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht), bedrijven en overheidsinstanties samenwerken op het grensvlak van geowetenschappen, ecologie en de gerelateerde sociale en economische aspecten.Financieringinstrument voor dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanLiving Labs in the Dutch Delta