Energiesysteemintegratie
Programma

Energiesysteemintegratie

Energiesysteemintegratie richt zich op de integratie vraagstukken van energiesystemen op verschillende schaalniveaus, zoals het koppelen en optimaliseren van de infrastructuren voor productie, transport en opslag van energie, het vinden van optimale transitiepaden, enz. Het systeem als geheel staat centraal, niet specifieke onderdelen.


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanEnergiesysteemintegratie