Elektrochemische Conversie en Materialen ECCM
Programma

Elektrochemische Conversie en Materialen ECCM

Dit programma wil de kennisbasis van het ECCM-veld versterken en stimuleert zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Het programma omvat twee calls.