Passendheidsverklaring

Het onderwerp van uw aanvraag moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda van een of meer van de topsectoren Chemie, Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri & Food en ICT. Hiertoe vraagt u een passendheidsverklaring aan bij de betreffende topsector/TKI, dat toetst of het onderwerp van uw voorstel past binnen de roadmaps die in de huidige Kennis- en Innovatieagenda's van de deelnemende topsectoren uitgewerkt zijn. Aanvragen zonder passendheidsverklaring zijn niet ontvankelijk bij NWO en worden niet in behandeling genomen in het ENW PPS-fonds.

Voor de Topsector Chemie moet het onderwerp passen binnen één of meer van de roadmaps van de agenda en/of de Onderzoeksagenda Biobased Economy 2015-2027. U dient daartoe een passendheidsverklaring te verkrijgen bij het TKI Chemie. Het formulier kunt u hier downloaden. Voor meer informatie, of bij twijfel of uw onderwerp past, kunt u terecht bij het TKI Chemie (aanvragen@tkichemie.nl, tel. 070 344 05 86).

Voor de Topsector Energie moet het onderwerp moet passen binnen de agenda’s van één of meer TKI’s binnen de Topsector Energie. U dient daartoe een passendheidsverklaring te verkrijgen vanuit deze topsector. Het formulier kunt u hier downloaden. Voor meer informatie kunt u terecht bij NWO-contactpersoon voor Energie Dr. Marcel Hoek, via energie@nwo.nl (tel. 030 600 13 82).

Voor de Topsector HTSM moet het onderwerp  passen binnen één of meer van de roadmaps van de topsector HTSM. U dient daartoe een passendheidsverklaring te verkrijgen van de trekker van de betreffende roadmap. Het formulier kunt u hier downloaden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het TKI HTSM: info@hollandhightech.nl

Voor de Topsector ICT moet het onderwerp passen binnen de KIA van ICT. U dient daartoe een passendheidsverklaring te verkrijgen vanuit deze topsector. Het formulier kunt u hier downloaden. Contact en aanvraag passendheidstoets gaat via Dutch Digital Delta, info@dutchdigitaldelta.nl.

Voor de Topsector Agri & Food moet het onderwerp passen binnen de KIA van de Topsector Agri & Food. U dient daartoe een passendheidsverklaring te verkrijgen vanuit deze topsector. Het formulier kunt u hier downloaden. Voor meer informatie kunt u terecht bij TKI Agri&Food, Dr. Kees de Gooijer, kees.degooijer@tki-agrifood.nl, tel. 031 748 05 93.

Stuur uw verzoek ruim tevoren op naar het betreffende TKI (uiterlijk één maand vóór de deadline van het PPS-fonds). Verzoeken met betrekking tot een KIEM-aanvraag kunnen doorlopend worden ingediend. Voor alle (in deze call participerende) topsectoren geldt dat de TKI’s ernaar streven om u binnen twee weken uitsluitsel te verschaffen. Indien u twijfelt of uw beoogde onderzoek past binnen een topsector, wordt u aangeraden contact op te nemen met het betreffende TKI.

Houdt er rekening mee dat niet alle werkvormen beschikbaar zijn voor alle topsectoren. In de tabel hieronder is samengevat welke financieringsvorm voor welke topsector beschikbaar is: